Åbo Svenska Teater - pjäsen STORM kl.18

09 February 2023 kl. 18.00–21.00

Åbo Svenska Teater - pjäsen STORM
9.2.2023 kl. 18.00–21.00
i Furulund

Våren 2023 spelas ny finlandssvensk dramatik på Åbo Svenska Teaters Studioscen samt på turné. Pjäsen Storm är skriven av Hanna Åkerfelt och behandlar två av de skeppsförlisningar som skett i vattnen utanför Utö. Premiär blir det 1.2.2023 i Nagu.

På en liten ö långt ute i Östersjön är stormarna och deras följder en ofrånkomlig del av livet. Dramatiska händelser lever kvar både i berättelser och i minnesmärken man skapar för såväl de levande som de döda. Storm återger två av de otaliga skeppsbrotten i vattnen kring Utö och förlisningarnas inverkan på människorna som lever på havets och vädrets villkor. Pjäsförfattaren Hanna Åkerfelt kommer från en lotssläkt som har bott på Utö sedan ön fick fast befolkning i mitten av 1700-talet. Hon frågar sig och oss: Vilka risker är vi beredda - eller kapabla - att ta för att hjälpa en medmänniska? Vad släktleden innan oss gjorde när katastrofen var framme formar vår syn på oss själva. Berättelserna som lever kvar blir en väg till vår egen historia. För att veta vem vi är behöver vi minnas - både dem vi räddade och dem vi inte kunde hjälpa.

Fyra skådespelare, Jon Henriksen, Henrik Heselius, Stella Laine och Sofia Törnqvist, blåser liv i berättelserna om två förlisningar: Draken (1929) och Park Victory (1947). Båda lämnade på sitt sätt bestående spår i Finlands sjöfartshistoria. Pjäsen regisseras av Julian Garner och kostymdesign och scenografi görs av Hanne Horte-Garner.

Åbo Svenska Teater producerar Storm så klimatsmart som möjligt. Det betyder bland annat återvunnet material i såväl kostym som scenografi.

Biljettpris för grupper: 33,50 € / biljett (norm. 35,50 € / biljett)
Boka biljetter till din grupp via gruppförsäljningen må-fr kl. 9-16, tfn 02-277 7379 eller maria.weckman@abosvenskateater.fi

DUF säljer kaffe med tilltugg vid pausen