Nyheter

Tilläggsutbildning för ordningsvakter i användning av maktmedel

Hej ordningsvakter! Har ni upprätthållit era kunskaper i användning av maktmedel? Eller vill ni utveckla era kunskaper och få tilläggskompetens? Nu kan ni göra det på ÅUF:s och Kimito UF:s tilläggsutbildning den 4-5.5.2019 i Wrethalla.Läs mera »
Kansli ÅUF
08.04.2019 kl. 15:16

ÅUF:s medlemsbrev och beslutsförteckning

Nu har äntligen medlemsbrev 1 kommit ut med vanlig info om understöd och aktuella händelser, men också info om att ÅUF infört utskick av beslutsförteckning efter varje styrelsemöte.Läs mera »
Kansli ÅUF
18.03.2019 kl. 23:55

Tilläggsutbildning för ordningsvakter i användning av maktmedel

08.04.2019 kl. 15:16
Hej ordningsvakter! Har ni upprätthållit era kunskaper i användning av maktmedel? Eller vill ni utveckla era kunskaper och få tilläggskompetens? Nu kan ni göra det på ÅUF:s och Kimito UF:s tilläggsutbildning den 4-5.5.2019 i Wrethalla.

Hej på er ordningsvakter!

Visste ni att man en gång i året som ordningsvakt borde uppdatera sina kunskaper i användning av maktmedel? Kurserna kan kosta ca 170 €, går oftast bara på finska och är kanske främst riktade till sådana som regelbundet eller ofta arbetar som ordningsvakt.

Men ibland kräver polisen att det finns en eller flera ordningsvakter med tilläggsutbildning i användning av matkmedel under någon tillställning. Därför kan det vara bra att ha den kompetensen.

ÅUF ordnar ovan nämnda tilläggsutbildning tillsammans med KUF:en i Wrethalla den 4-5.5.2019 kl 10-16 (16h). Den kostar 75 euro för medlemmar och 90 euro för övriga.

Anmäl dig senast 28.4.2019 via det elektroniska formuläret här

Kansli ÅUF