A-D E-H I-L M-P Q-T U-Ö

 

Förening

Föreningshus

 

Kontakt

Iniö Ungdomsförening r.f.

Heimgård

 
Dick Lindroth 040 506 9574
dick.lindroth(at)gmail.com
Heimgård: Heimgårdsvägen, 23390 Iniö
iniouf(at)gmail.com
       
Kamratförbundet i Skären r.f.

Bergvalla

 
Fredrika Sihvonen 0400 805 273
fredrika.sihvonen(at)gmail.com 
Bergvalla: Bergvallavägen 34, 21600 Pargas
Dejour: 045 856 3700 (kvällstid)
info(at)bergvalla.fi
http://www.bergvalla.fi
       
Kimito Ungdomsförening r.f.

Wrethalla

 
Gisela Heinonen 044 309 8606
gisela.gia(at)hotmail.com
Wrethalla: Museivägen 4, 25700 Kimito
Bokningstelefon: 044 299 6290
http://kimitouf.auf.fi
       
Korpo Ungdomsförening r.f.

Gjallarhorn

 
Lena Palén 0400 786 020
lenapalen(at)hotmail.com
Gjallarhorn: Korpoströmsvägen 407, 21710 Korpo
korpouf(at)auf.fi
http://korpouf.auf.fi