Verksamhetsbidragets mottagare

2/2023

Houtskärs Ungdomsförening
Korpo Ungdomsförening
Mälö Bygdeförening
Iniö Ungdomsförening
 
1/2023
 
Nötö Hembygdsförening
Korpo Ungdomsförening
Dragsfjärds Ungdomsförening
Kamratförbundet i skären
Hembygdens vänner i Hitis
 

2/2022

Västanfjärds Ungdomsförening
Korpo Ungdomsförening
Kimito Ungdomsförening
Mälö Bygdeförening
Kamratförbundet i skären
 

1/2022 samt två extra omgångar

Nagu Hembygdsförening
Vänö Vänner
Nötö Hembygdsförening
Måka yhdistys
Iniö Ungdomsförening
 
2/2021
 
Bruksteatern
Kimito Ungdomsförening
Hembygdens vänner i Hitis
Korpo Ungdomsförening
 
1/2021
 
Dragsfjärds Ungdomsförening
Kimito Ungdomsförening
Skärgårdens vänner i Rosala-Böle
 

2/2020

Nagu Hembygdsförening
Teaterboulage
Västanfjärds Ungdomsförening
Norra Pargas Ungdomsförening
 

9/2019

Hembygdsföreinng Heimdal
Skräbböle Ungdomsförening
Pederså Ungdomsförening

 

2/2019

Nagu Hembygdsförening
Teaterboulage
Korpo Ungdomsförening
Iniö Ungdomsförening

 

9/2018

Kamratförbundet i Skären
Nötö Hembygdsförening
Skärgårdens Vänner i Rosla-Böle
Västanfjärds Ungdomsförening

 

2/2018

Korpo Ungdomsförening
Pederså Ungdomsförening
Nagu Hembygdsförening
Åbolands brandkårsförbund
De ungas vänner på Ålön

 

9/2017

Hembygdsförening Heimdal
Pederså Ungdomsförening
Kimito Ungdomsförening
Västanfjärds Ungdomsförening
Iniö Ungdomsförening

 

2/2017

Pederså Ungdomsförening
Skärgårdens vänner i Rosala-Böle
Korpo Ungdomsförening
Kamratförbundet i Skären

 

9/2016

De Ungas Vänner i Högsåra
Föreningen Teaterboulage
Kimito Ungdomsförening
Skärgårdens vänner i Rosala-Böle
Hembygdsföreningen Heimdal

 

2/2016

Pederså Ungdomsförening
De Ungas Vänner på Ålön
Vänö Vänner
Nagu Ungdomsförening
Pargas Gaming Community

 

9/2015

Pederså Ungdomsförening
Kimito Ungdomsförening
De ungas vänner på Ålön

 

2/2015

Åbolands Brandkårsförbund
Pargas Gaming Community
Kamratförbundet i skären

 

9/2014

De Ungas Vänner på Ålön
Nötö Hembygdsförening
Pederså Ungdomsförening

 

2/2014

De Ungas Vänner på Ålön
Houtskärs Ungdomsförening
Nagu Ungdomsförening
Skärgårdens Vänner i Rosala-Böle
Utö Hembygdsförening
Västanfjärds Ungdomsförening

 

Extra utdelningsomgång:

Hembygdsföreningen Heimdal
Nötö Hembygdsförening

 

9/2013

De Ungas Vänner på Ålön
Kimito Ungdomsförening
Pederså Ungdomsförening
Västanfjärds Ungdomsförening

 

2/2013

Houtskärs Ungdomsförening
Kimito Ungdomsförening
Skärgårdens Vänner i Rosala-Böle
Pederså Ungdomsförening
De Ungas Vänner på Ålön
Utö Hembygdsförening

 

9/2012

Bruksteatern
Kamratförbundet i Skären
Skräbböle Ungdomsförening
Pederså Ungdomsförening
Föreningen Teaterboulage
Houtskärs Ungdomsförening