Nyheter

Grundkurs för ordningsvakter

Nu är anmälan öppen till ordningsvaktskursen i Framnäs i Nagu, endast 10 personer ryms med på kursen så var snabb!Läs mera »
Kansli ÅUF
25.09.2018 kl. 14:21

Medlemsbrev 4.2018

Bidrag, bidrag och regn! I september ansöker vi om verksamhetsbidrag och renoveringsbidrag. Samtidigt kan vi pricka in höstmöte i oktober och grundkurs för ordningsvakter i november.Läs mera »
Kansli ÅUF
17.09.2018 kl. 14:04

Medlemsbrev 3

Vi skriver om vår enkät gällande webbtjänster, om föreningarnas midsommarevenemang och om sommarstängt på kontoret.Läs mera »
Kansli ÅUF
20.06.2018 kl. 09:26

Medlemsbrev 4.2018

17.09.2018 kl. 14:04
Bidrag, bidrag och regn! I september ansöker vi om verksamhetsbidrag och renoveringsbidrag. Samtidigt kan vi pricka in höstmöte i oktober och grundkurs för ordningsvakter i november.

Bästa medlemmar,

i medlemsbrev 4 får ni läsa om följande:

  • ÅUF:s verksamhetsbidrag som medlemsföreningarna och nu också fria ungdomsgrupper kan ansöka om, läs mera och ansök här
  • Övriga bidrag med DL 30.9
    Renovering: Hembygdsförbundet (kotiseutuliitto.fi) och Kulturfonden (kulturfonden.fi).
    Verksamhet: Svenska Folkskolans Vänner SFV (sfv.fi), Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne (britamariarenlundsminne.fi) och Olvi-stiftelsen (olvisaatio.fi)
  • Grundkurs för ordningsvakter på kommande till Nagu under två helger i november, håll utkik!
  • Boka in lördagen den 27.10 för ÅUF:s höstmöte i Pargas ;)

Läs medlemsbrevet i sin helhet här

Kansli ÅUF