Välkommen till ÅUF:s ungdomssida!

Ett av ÅUF:s främsta uppgifter är att göra fritiden bättre för alla ungdomar i Åboland. Vi hoppas att ni tar kontakt med oss angående era tankar och idéer så kan vi förverkliga dem tillsammans!

Vad erbjuder ÅUF åt ungdomar?

- Ekonomiskt stöd i form av bidraget Just do it

- Stöd och rådgivning då det gäller att bolla ideér eller förverkliga projekt

- Stöd och rådgivning i att göra bra ansökningar till finansiärer

- Medverka i olika projekt

- Via oss har du möjlighet att åka utomlands som volontär

Tveka inte att ta kontakt med oss! 

Projekt som förverkligats med Just do it! bidrag:

Gruppens namn: HAPPY-ungdomarna

Projektets namn: HAPPY ungdomsutbyte

Förverkligat: 4-11.8 2019

Redovsning:

https://www.dropbox.com/s/s5xr4r7za0y3y42/HAPPY_film.mp4?dl=0 HAPPY-ungdomarna

Gruppens namn: PIUG ungdomar

Projektets namn: PIUG Paintball

Förverkligat: 29.9.2019

Redovisning: