Nyheter

Medlemsbrev 2/2022

Läs bland annat om våra extra omgångar av verksamhetsbidarg som kan sökas i mars och april!Läs mera »
Kansli ÅUF
15.03.2022 kl. 10:59

Repetitionskurs för ordningsvakter ordnas 7.5

Kursen ordnas i Åbo på Gillesgården.Läs mera »
Kansli ÅUF
10.03.2022 kl. 14:51

ÅUF håller vårmöte i Furulund 2.4 kl. 13.00

Vårmötet hålls som hybridmöte med möjlighet att delta på plats eller på distans.Läs mera »
Kansli ÅUF
08.03.2022 kl. 14:57

ÅUF presenterar: Åbolands Bildkonstskola Konstila!

31.03.2021 kl. 15:37
Konstskolan Pictura byter namn till Åbolands Bildkonstskola KonsTila
och blev en del av Åbolands Ungdomsförbund från den 1.1.2021

Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f utvecklar och breddar sin verksamhet inom den grundläggande konstundervisningen under 2021 - Den 1.1 blev Konstskolan Pictura del av ÅUF:s verksamhet och byter nu i samband med flytten namn till Åbolands Bildkonstskola KonsTila! Så här säger Stella Tiisala, programansvarig för KonsTila:

“Det har varit fint att få arbeta på Konstskolan Pictura under 10 år men det är lika fint att få ta del av nya vindar och en utmärkt arbetsgemenskap! ÅUF är även huvudman för en teaterskola och det blir intressant att få börja utveckla konst- och teaterskolans gemensamma möjligheter inom grundläggande konstundervisning.” 

 

I början av år 2020 föddes en idé om att utveckla den grundläggande konstundervisningen inom Åbolands Ungdomsförbund. Förbundet hade redan i 10 år drivit Åbolands Teaterskola med grundläggande konstundervisning i teater och hade intresse av att utvidga och utveckla den grundläggande konstundervisningen. Föreningen Pargas konstklubb Pictura hade sedan 40 år tillbaka drivit konstundervisning i bildkonst för barn via Konstskolan Pictura och under de senaste åren har verksamheten ökat märkbart. När personalen i båda föreningarna började föra diskussioner med varandra insåg de snart att den bästa lösningen skulle vara att fusionera de båda konstformerna under samma tak. Denna utveckling fick dessutom medvind då man i Svenska kulturfondens kartläggning om den grundläggande konstundervisningen på svenska i Finland, som publicerades i början av 2020, konstaterade att det skulle vara önskvärt att större aktörer inom den grundläggande konstundervisningen tar in mindre aktörer under sina vingar.

Den 1.1.2021 flyttade bildkonstskolan administrativt in under ÅUF och bytte i samband med flytten namn till Åbolands Bildkonstskola KonsTila. Verksamheten i sig fortsätter att rulla på som vanligt i konstskolans utrymmen på Fredrikaplanen 4 i Pargas. Konstskolan har just nu ca. 80 elever i åldern 5-16 år i 8 olika grupper. Eleverna arbetar på både svenska och finska i språkbadsgrupper. Det administrativa sköts nu i stora drag av förbundets verksamhetsledare och koordinator vilket ger den konstnärliga personalen mera tid för utvecklingsarbete och det konstnärliga arbetet. Både teaterskolans och bildkonstskolans personal har fått nya kolleger från en annan konstform och nya idéer samt samarbetsmöjligheter växer fram. Vem vet vad som händer under det kommande läsåret som nu för första gången ska planeras tillsammans, det här är bara början!

Elev, 8 år: “Jag kommer hit för att koppla av”

Bildkonstskolan har klarat sig bra trots coronapandemin, verksamheten har kunnat hålla igång i.o.m. små grupper och kreativa lösningar. Skolan har t.o.m elever på kö. Det är viktigt att elever har en meningsfull verksamhet på en trygg plats trots pandemin. Konstskolan lanseras nu officiellt genom en serie videoklipp som presenterar skolans verksamhet, kika in på KonsTilas kanaler för mer material!

 

 

Kansli ÅUF