Nyheter

Parkourworkshop för barn ordnas den 9.10-13.11 i skärgården

Anmälningen är igång så missa inte chansen att lära dig Parkour!Läs mera »
Kansli ÅUF
13.09.2021 kl. 12:50

Repetitionskurs för ordningsvakter

Repetitionskursen ordnas lördagen den 16.10 i ÅboLäs mera »
Kansli ÅUF
02.09.2021 kl. 14:01

Häng med och fira Föreningshusdagen den 11.9!

Vi kickstartar höstens verksamhet med talko eller planeringsmöte.Läs mera »
Kansli ÅUF
24.08.2021 kl. 14:47

Info om lagen som gäller föreningsmöten

07.05.2021 kl. 14:05
Här kan ni läsa det viktigaste om den nya versionen av den tillfälliga lagen som tillåter undantagsarrangemang vid föreningsmöten.

Vid presidentföredragning idag stadfästes den nya versionen av den tillfälliga lagen som tillåter undantagsarrangemang med föreningsmöten.

Lagen ger följande möjigheter:

1) föreningsmöten som enligt stadgarna skall hållas senast inom augusti 2021 får hållas senast inom september 2021. Detta gäller både ordinarie och extraordinarie möten.

2) styrelsen kan oberoende av vad som står i stadgarna besluta att medlemmarna får representeras genom ombud vid föreningens möte. Vid en omröstning vid föreningsmötet är det sammanlagda röstetalet för de medlemmar som företräds av ett och samma ombud högst en tiondel av det sammanlagda röstetalet för de medlemmar som är företrädda vid mötet, om inte något annat bestäms i föreningens stadgar.

3) styrelsen kan tillåta deltagande i möte per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel även om ett sådant förfarande inte är tillåtet enligt föreningens stadgar och föreningen inte för detta ändamål har godkänt en i föreningslagen avsedd omröstnings- och valordning.

4) Styrelsen kan besluta att deltagande i ett föreningsmöte som ska ordnas senast vid utgången av juni månad 2022 förutsätter en anmälan till föreningsmöte senast en bestämd dag som kan vara tidigast två veckor före mötet. I ett sådant fall räknas kallelsetiden från den sista anmälningsdagen.

5) Lagen träder i kraft den 8 maj 2021 och gäller till och med den 30 juni 2022.

På frågor svarar gärna FSU verksamhetsledare Sebastian Gripenberg tfn 050 502 5166, sebastian@fsu.fi

Kansli ÅUF