Gjallarhorn, Korpo

Korpo ufs föreningshus Gjallarhorn. År okänt, troligtvis början på 1900-tal.
Typ
Byggnad
Skapat 07.01.2021 av sofia
Uppdaterat 21.05.2021 av sofia