Vår verksamhet

ÅUF arbetar för ungdomarna och kulturen i Åboland och agerar serviceorgan för sina ca 30 medlemsföreningar. ÅUF strävar efter att utveckla barn- och ungdomsverksamheten och förbättra den vardagliga situationen för medlemsföreningarna. Målsättningen med verksamheten är att via olika satsningar erbjuda barn och ungdomar i Åboland en innovativ och kvalitativ fritidssysselsättning. ÅUF samarbetar också aktivt med kommunen samt andra parter för att komplettera deras verksamhet. Till basverksamheten hör projekt och kurser som gynnar föreningar, barn och ungdomar.

I formuläret nedan kan du skriva in om du har idéer för verksamhet/evenemang som du önskar att skulle ordnas i Åboland eller om du eller din förening vill samarbeta med ÅUF.

Skriv siffran 3 med bokstäver: