Smått och Gott turnén 2023 

Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f:s traditionella höstturné besöker föreningshusen i Åboland under 30.9-19.11.2023. I år är temat Smått och Gott och turnén genomförs i samarbete med Ung Martha.
 

Matlagning och bakning är något som alla barn gillar och nu är det igen dags att ta på sig förklädet. Under workshoppen kommer Ung Marthas ledare att göra små mellanmål och bakverk tillsammas med barnen. Barnen får lära sig om hur man jobbar tryggt i köket och tillreder små godsaker. Som ledare fungerar Ung Marthas ledare Catharina och Lotte.


Smått och gott turnén genomförs i samarbete med medlemsföreningarna på de aktuella områdena enligt följande tidtabell:

Lördag: 30.9 Iniö UF (plats klarnar senare)
Söndag 1.10 Kimito UF, Wrethalla
Lördag 14.10 Dragsfjärds UF, Furulund
Söndag 15.10 Houtskärs UF, Vesterlid (gratis för deltagarna)
Lördag 28.10 HBV i Hitis, Furutorp
Lördag 11.11 Korpo UF, Gjallarhorn
Söndag 19.11 Pederså UF, Ljungborg
 

Anmälan:
Anmälningar tas emot från och med den 1.9.2023 fram till två veckor innan respektive workshop via blanketten nedan. Max 12 deltagare ryms med per workshop. För att en workshop skall bli av behövs minst 6 anmälda. Verkstaden riktar sig till barn i lågstadiet.

Deltagaravgift:
Deltagaravgiften är 10 €/workshop och i den ingår material och mellanmål. Avgiften faktureras efter verkstaden och skickas per e-post.

Ingen avgift uppbärs för deltagarna i Houtskär eftersom deltagaravgifterna sponsoreras av Houtskärs Marthaförening.

OBS! Det finns möjlighet att ansöka om en friplats genom att skicka en fritt formulerad motivering per e-post till verksamhetsledare Tove Salovaara: tove.salovaara@auf.fi.

Mer info:
Har du frågor? Kontakta Tove Salovaara på tove.salovaara@auf.fi eller 045 8957353!


Smått och Gott turnén är ett samarbete med Ung Martha och finansieras av SFV Bildning, Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne och Föreningen Konstsamfundet.


 

ANMÄLAN

Detta är ett elektroniskt anmälningsformulär för anmälan av deltagande i en Höstturné workshop 2022. Verkstaden riktar sig till barn i lågstadiet. Anmälan gäller en verkstad/ett tillfälle. Verkstäderna arrangeras av Åbolands Ungdomsförbund i samarbete med de lokala ungdomsföreningarna. Deltagaravgiften (10 €) faktureras efter verkstaden.
Jag anmäler mig till följande workshop:
Ansöker ni om en friplats till workshopen?
Vårdnadshavaren/deltagaren ger sitt samtycke till att bilder från verkstaden där deltagaren syns publiceras på följande ställen (OBS! Deltagarens namn publiceras INTE i samband med bilderna)
Skriv siffran 9 med bokstäver: