Över Tröskeln

Under år 2023 genomfördes projektet Över tröskeln, en aktiverande lågtröskelverksamhet för barn och unga i Åboland. Inom projektet ordnades rörelsegrupper för lågstadiebarn för att ge möjligheter för deltagarna att röra på sig på ett lekfullt sätt och utan prestationskrav. Verksamheten ordnades tillsammans med lokalföreningar

 

HÄR hittar du handboken som utarbetades av ÅUF och SÖU under projektet.

HÄR hittar du lektionsplaner som kan användas under en rörelsegrupp för barn eller unga. Lektionsplanerna kan användas rakt av eller ses som inspiration och är utarbetade av FSI.

 

Över tröskeln ville även bidra till att möjliggöra mera aktivitet i föreningshusen och stärka ungas ledarförmåga. Träffarna drogs av unga, lokala ledare. Efter pilotåret kan handboken och lektionsplanerna med fördel användas som hjälp för föreningar (eller andra) som vill ordna rörelsegrupper eller liknande verksamhet i egen regi. Tag gärna kontakt med ÅUF om du eller din förening vill ha hjälp med att komma igång!

 

Pilotprojektet Över tröskeln genomfördes under 2023 i Österbotten och i Åboland. I samarbetet ingår förutom Svenska Österbottens Ungdomsförbund och Åbolands Ungdomsförbund även Finlands Svenska Idrott och lokala ungdoms-, idrotts- och kulturföreningar. 

Det ettåriga pilotprojektet finansieras av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

 

Lokalföreningarna som medverkade i projektet var:

De Ungas Vänner på Ålön

Dragsfjärd Ungdomsförening

Kimito Ungdomsförening

Mälö Bygdeförening

Pederså Ungdomsförening

Västanfjärd Ungdomsförening

 

Projektet avslutades i februari 2024.