Över Tröskeln

Genom projektet Över Tröskeln ordnas aktiverande lågtröskelverksamhet för barn och unga i Åboland. Verksamheten ordnas tillsammans med lokalföreningar och riktar sig till barn och unga som vill röra på sig och delta i aktiviteter utan krav på att prestera eller tävla. Principerna för projektet är rörelseglädje och lekfullhet. Aktiviteterna som ordnas genom projektet innehåller inslag av både idrott och kultur. Verksamheten i lokalföreningarna inleds på våren 2023 och fortsätter på hösten.

 

För varje grupp ordnas sammanlagt 10 träffar med varierande program där deltagarna får vara med och påverka innehållet. Gruppernas utformning bestäms enligt varje förenings behov och möjligheter. Ett ökat fysiskt välmående förbättrar också det psykiska välmåendet. 

 

Projektet vill även bidra till att möjliggöra mera aktivitet i föreningshusen och stärka ungas ledarförmåga. Träffarna dras av unga, lokala ledare. Genom projektet finns det också möjlighet att svara på glesbygdsproblematik. På mindre orter är specialisering kanske inte alltid möjligt men via dessa träffar kan man erbjuda ett bredare program som alla kan delta i. Projektets långsiktiga målsättning är att skapa en konkret mall för hur föreningar efter pilotåret kan fortsätta med samma verksamhet i egen regi.

 

Pilotprojektet Över tröskeln genomförs under 2023 i Österbotten och i Åboland. I samarbetet ingår förutom Svenska Österbottens Ungdomsförbund och Åbolands ungdomsförbund även Finlands Svenska Idrott och lokala ungdoms-, idrotts- och kulturföreningar. 

Det ettåriga pilotprojektet finansieras av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

 

Vill din förening delta i projektet? - Ta gärna kontakt!

 

Projektledare Nora Möller

nora@auf.fi

044 3077407