Åbolands Ungdomsförbunds digitala bildarkiv

Välkommen till Åbolands Ungdomsförbunds digitala bildarkiv! Bildarkivet har skapats genom föreningens projekt Föreningsliv i Arkiv under hösten 2020-våren 2021. Här finns delar av ÅUF:s stora bildarkiv i digitaliserad form. Inom ramen av projektet har närmare 380 bilder överförts i digital form. Projektet Föreningsliv i Arkiv finansierades med bidrag från Svenska Litteratursällskapet och Föreningen Konstsamfundet.

Du kan bläddra i materialet nedan samt göra sökningar i sökfunktionen t.ex. genom att söka efter en person, förening, plats eller ett evenemang.

Ifall ni besitter mera information om någon bild får ni gärna ta kontakt med oss per e-post eller genom att skicka en kommentar via fältet nedan om bilden.

Vi utökar gärna vårt arkiv och tar även gärna emot bilder från föreningslivet i Åboland. Ni kan välja att donera bilden eller själva fortsättningsvis vara ägare till bilden även om den igår i vår samling.

Ni kan kontakta oss via vår infomail eller vara i direkt kontakt med verksamhetsledaren.

Allmän infomail: auf(at)auf.fi

Rättigheter och användning

De flesta av fotografierna i det digitala bildarkivet är tagna av anställda vid ÅUF eller donerade till förbundets arkiv.

Digitaliseringen av bildarkivet är främst utförd för att tillgängliggöra det för allmänheten och informera om förbundets och föreningarnas verksamhet. Samtidigt är det ett sätt att samla in information som saknas om fotografierna.

ÅUF äger rättigheterna till de flesta av bilderna ifall inget annat nämns. Om du vill dela eller använda ett foto, eller vill att vi tar bort det från den digitala visningen, vänligen ta direkt kontakt med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.

 

Töm