Just do it är ett nytt bidrag för ungdomar i Åboland. Vill just ni genomföra en egen idé eller projekt? Låt oss på ÅUF hjälpa er med finansieringen!

Till vad kan man söka stöd?

Ni kan söka stöd för alla typer av verksamhet som t.ex. för att förverkliga ett evenemang, en gemensam resa eller en workshop. Huvudsaken är att det är ni själva som ansöker om stöd, förverkligar idéen och gör rapporteringen.

Vem kan söka stöd?

Finansiering kan sökas av en fri ungdomsgrupp på mist tre personer upp till 20 års ålder. Gruppen måste ha minst en myndig kontaktperson (denna person kan vara utomstående från gruppen, t.ex. en förälder). Registrerade föreningar beviljas inte dessa anslag.

Hur mycket pengar kan man söka?

Bidragen som delas ut är mellan 100-500€ och stöden är 100% av finansieringen. Om kostnaderna överskrider 500€ behövs tilläggsfinansiering.

Hur och när söker man?

Finansieringen söks med nedanstående blankett. Ansökningen är fortlöpande och behandlas under påföljande kalendermånad.

Utbetalning av pengarna:

Pengarna utbetalas till den myndiga kontaktpersonen enligt överenskommelse i en eller två rater.

Rapportering:

Sökanden bör på valfritt sätt efter genomförandet av sin idé rapportera till ÅUF hur penagrna använts.

Söker ni annan finansiering?
Jag har läst ÅUF:s dataskyddsförordning och ger mitt samtycke till att uppgifterna ovan används i enlighet med den.
Skriv siffran 7 med bokstäver: