Nyheter

REKRY: Vi söker en hjälpledare för sommarläger i juni 2024!

Åbolands Ungdomsförbund ÅUF anställer en HJÄLPLEDARE för sommarens konstläger Parlandia 4-6.6 samt 11-13.6 i Pargas och Cityläger 18-19.6 i Åbo.Läs mera »
Kansli ÅUF
20.05.2024 kl. 18:00

Medlemsbrev 3/2024

Vårens sista medlemsbrev är här!Läs mera »
Kansli ÅUF
13.05.2024 kl. 15:01

Träff för Ö-föreningar ordnas den 17.4 på distans.

Kom med och diskutera!Läs mera »
Kansli ÅUF
05.04.2024 kl. 13:30

ÅUF håller vårmöte i Furulund 2.4 kl. 13.00

08.03.2022 kl. 14:57
Vårmötet hålls som hybridmöte med möjlighet att delta på plats eller på distans.Bästa medlemsförening,

Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf sammankallar medlemsföreningarna till förbundets vårmöte lördagen den 2.4.2022 kl.13.00 med möjlighet att delta fysiskt på plats i Furulund (Furulundsvägen 8, 25870 Dragsfjärd) eller digitalt via Google Meet.

Enligt förbundets stadgar har varje medlemsförening rätt att sända två röstberättigade ombud till mötet. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Anmälan bör ske senast den 28.3.2022 till auf@auf.fi och kom ihåg att meddela om ni deltar på plats eller på distans. För deltagande på distans behöver anmälan innehålla samtliga delegaters e-postadresser. En inbjudan med länk till deltagande i vårmötet skickas ut till de anmälda delegaterna på förhand.

Efter mötet kommer Svenska kulturfondens fastighetschef Joel Johansson att berätta om kulturfondens renoveringsbidrag för föreningshus som har ansökningstid i april. Det finns också möjlighet att ställa frågor angående renoveringsbidragen.

Dagens tidtabell är följande:

12.45 Kaffe och drop in för dem som deltar på plats

13.00 ÅUF vårmöte

14.30 Info om Svenska kulturfondens renoveringsbidrag

15.00 Tack och hej!

Vårmötesbilagorna har skickats per e-post till medlemsföreningarnas kontaktpersoner och fås också vid behov av förbundets personal.

Kansli ÅUF