Nyheter

Kansliet håller sommarstängt 1.7-2.8.2024

Alla tillönskas en skön sommar!Läs mera »
Kansli ÅUF
25.06.2024 kl. 08:21

REKRY: Vi söker en hjälpledare för sommarläger i juni 2024!

Åbolands Ungdomsförbund ÅUF anställer en HJÄLPLEDARE för sommarens konstläger Parlandia 4-6.6 samt 11-13.6 i Pargas och Cityläger 18-19.6 i Åbo.Läs mera »
Kansli ÅUF
20.05.2024 kl. 18:00

Medlemsbrev 3/2024

Vårens sista medlemsbrev är här!Läs mera »
Kansli ÅUF
13.05.2024 kl. 15:01

ÅUF Vårmöte hålls den 3.4 i Ljungborg, Pederså

05.03.2024 kl. 14:10
Möjlighet att delta på plats eller på distans.

 

Bästa medlemsförening,

Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf sammankallar medlemsföreningarna till förbundets vårmöte onsdagen den 3.4.2024 kl.18.00 med möjlighet att delta fysiskt på plats i Ljungborg (Ljungborgsvägen 5, 25700 Kimito) eller digitalt via Google Meet.

Enligt förbundets stadgar har varje medlemsförening rätt att sända två röstberättigade ombud till mötet. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Anmälan bör ske senast den 28.3.2024 till auf@auf.fi och kom ihåg att meddela om ni deltar på plats eller på distans. För deltagande på distans behöver anmälan innehålla samtliga delegaters e-postadresser. En inbjudan med länk till deltagande i vårmötet skickas ut till de anmälda delegaterna på förhand.

Efter mötet kommer projektledare Nora Möller att berätta om slutresultatet för projektet Över Tröskeln som genomfördes under 2023.

Dagens tidtabell är följande:

17.45 Kaffe och drop in för dem som deltar på plats

18.00 ÅUF vårmöte

19.00 Över Tröskeln presentation av resultat och handbok samt lektionsplaner

19.30 Tack och hej!

Möteshandlingarna har skickats ut till föreningarna via e-post och fås också på begäran av verksamhetsledaren.

Kansli ÅUF