Vad är en Ungdomsförening?

Sammansättning

Idag är ungdomsföreningen oftast inte en ren förening för ungdomar; ofta fungerar föreningen i hembygdssyfte för personer som känner sig unga i sinnet – Ung livet ut! Men i historiskt och även ännu kvarvarande syfte finns ungdomsföreningarna främst till för traktens ungdomar och leds många gånger av unga styrelser, men det är heller inte ovanligt att äldre ungdomar och eldsjälar sitter i styrelserna som stöttande och drivande nyckelpersoner. Sammansättningarna skiljer sig mycket från förening till förening.

Föreningshus och verksamhet

Ungdomsföreningen har ofta en lokal, en ungdomslokal, som hyrs ut till allmänheten och även används i föreningens egna syften. Ungdomsföreningarna kan ordna såväl slutna som öppna evenemang, fester, teatrar och andra jippon.

I flera av lokalerna huserar även delar av kommunernas fritidsverksamhet för ungdomar.

Verksamheten begränsas av den egna fantasin och föreningens ekonomi.

Gamla traditioner byts mot nya men en av de traditioner som ännu finns kvar i ungdomsföreningarnas regi är midsommarfirandet. Många av de åländska midsommarstängerna finns vid ungdomslokalerna och kläs och reses av ungdomsföreningsmedlemmar ofta i nära samarbete med bygdens övriga krafter.

En ungdomsförening blir vad medlemmarna gör den till: är medlemmarna intresserade av teater ordnas teaterprojekt, är medlemmarna intresserade av en lokal att hänga i så gör man det, är medlemmarna intresserade av loppisar ordnar man det, o.s.v.