Unga Har Ordet

Projektet Unga Har Ordet genomfördes under 2022 och resulterade i en handbok som förhoppningsvis kan inspirera dig och din förening.

Här kan handboken läsas i elektroniskt format.

 

Unga Har Ordet är ett pilotprojekt som genomförs i Åboland och Österbotten i samråd med ett antal medlemsföreningar. Målet är att öka möjligheterna för unga att göra sina röster hörda i beslutsfattande i den lokala föreningsverksamheten, samt att ge föreningarna verktyg för att vara i kontakt med unga och kunna höra dem. 

Utgångspunkten är att föreningar vill erbjuda olika verksamhet för olika målgrupper och att det finns en vilja att ordna olika aktiviteter, men att det ibland kan vara svårt att nå vissa målgrupper och veta vilken typ av verksamhet som skulle vara efterfrågad. Detta projekt fokuserar på unga som målgrupp och eftersträvar att skapa en låg tröskel för att unga ska kunna uttrycka sina åsikter och delta i beslutsfattandet. Genom att sänka tröskeln för unga att ta kontakt och vara med och påverka vilka aktiviteter som finns i deras vardag, gynnas också föreningarna i och med att aktiviteten och engagemanget i föreningen ökar. Det bidrar i sin tur till en bättre kontinuitet och samhörighet inom föreningarna.

 Vi tror att viljan till att inkludera och skapa aktiviteter finns, men att det finns vissa svårigheter i att rikta viljan rätt eftersom det saknas verktyg för ändamålet. Projektet strävar efter att ge de redskap som behövs för att skapa en god dialog och ett forum med låg tröskel. Ett vanligt sätt att påverka inom olika föreningar är att sitta i styrelsen, men det kan upplevas som svårt, eller så känner man att man inte vågar. Målsättningen med det här projektet är inte att få med flera i beslutande organ utan att på andra sätt kunna engagera.

Fem föreningar har möjlighet att delta i projektet i Åboland, och fem föreningar i Österbotten via Svenska Österbottens Ungdomsförbund. Inom ramarna för projektet kommer det att ordnas en träff på våren och en träff på hösten per förening. Träffarnas program kan variera mellan föreningarna beroende på önskemål och behov. Tanken är att med ordnat program och under lättsamma former ska också ungas önskemål och tankar kunna höras och på så sätt öka möjligheten till dialog och engagemang.  

 

Projektet håller på mellan 1.2.2022– 31.12.2022.

Vårens träffar:

  • Kreativ elektronik med Kamratförbundet i Skären. Lördag 14.5, klockan 16-20. Piug ungdomsgård, Skolmästargatan 5.
  • LAN med Pargas gaming Community. Lördag 28.5. Start kl. 12.00. Bergvalla, Bergvallavägen 34.

Höstens träffar:

  • Bubbelfotboll med Dragsfjärds Ungdomsförening. Lördag 17.9, kl 17.00. Föreningshuset Furulund, Furulundsvägen 8.
  • Bändikväll med Kamratförbundet i Skären. Lördag 1.10. Föreningshuset Bergvalla, Bergvallavägen 34.
  • Lazer tag med De Ungas Vänner på Ålön. Fredag 11.11. Start från Pargas centrum med gemensam buss till Piispanristi. Efteråt bastukväll i föreningshuset Dalaskog.

 

Projektet avslutades i december 2023.