Föreningsverktyget

Kulturhusets föreningsverktyg eller det som tidigare kallades rapportblanketten genererar information om alla FSU:s medlemsföreningar och de olika landskapsförbunden NSU, SÖU, ÅlUF och ÅUF. Den består utåt av en publik del och en inofficiell del. Den publika delen är föreningens offentliga uppgifter som kontaktperson och fastighet, medan den andra delen består av statistik, information och kontaktuppgifter som enbart ifyllaren själv och landskapsförbundets administratörer ser.

Uppgifterna i föreningsverktyget sammanställs av landskapsförbundet och skickas vidare till FSU som samlar information om hela ungdomsrörelsen i Svenskfinland. Statistiken skickas sedan vidare till bl.a. Undervisnings- och kulturministeriet och andra fonder och stiftelser. Den samlade statistiken ligger alltså som grund för olika finansieringsbeslut till ungdomssektorn i Svenskfinland.

För att hitta ert föreningsverktyg loggar ni in på er sida (användarnamn och lösenord får ni via ÅUF eller pasi(at)fsu.fi om de saknas), välj rubriken Intranät. För mera info och vägledning läs manualen.