Verksamhetsbidrag

OBS! Nytt för hösten 2018 är att även fria ungdomsgrupper kan ansöka om ÅUF:s verksamhetsbidrag. I ansökan bör tydligt framkomma vilka personer gruppen består av och för vilket ändamål bidraget söks. Dessutom bör en plan och en budget för verksamheten skickas till förbundet. Närmare information samt länk till ansökningsblanketten finns nedan.


Medlemsföreningarna har möjlighet att få bidrag av ÅUF för att finansiera olika typer av verksamhet. Under året ordnas två utdelningsomgångar för verksamhetsbidrag, ansökningarna görs elektroniskt eller skickas per post till Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f., Fredrikaplanen 1, 21600 Pargas inom september och/eller februari. Till ansökan ska en verksamhetsplan och en budget bifogas.

Ansökningsblanketten är tillgänglig under ansökningsmånaderna här. Ta gärna kontakt med verksamhetsledaren i förväg om ni har frågor eller vill bolla ideér.

OBS! Ny verksamhet prioriteras!

Övriga bidrag

En omfattande förteckning över olika bidragsgivare finns på webben under adressen fyrk.fi.

Bidrag för kurser och studiecirklar kan man få från SFV Bildning. Grundvillkoren för kursbidraget är att kursen har minst sju deltagare som fyllt 15 år (fem deltagare kan räcka för specialgrupper). Minimilängden för en kurs är tre timmar (3 x 45 minuter). För blanketter och ytterligare information se www.sfvbildning.fi Kursanmälningar och redovisningar gör elektroniskt på KURRE, som är Svenska Studiecentralens webbtjänst.