Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf

Kommunikation, flexibilitet, kunskap och talkoanda

Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. är en politiskt obunden ungdomsorganisation som består av 33 medlemsföreningar med ca 10.000 personmedlemmar. Medlemsföreningarna representerar allt från ungdoms- och hembygdsföreningar till amatörteater- och intresseföreningar. Förbundets främsta uppgift är att fungera som serviceorgan för dessa föreningar. Dessutom upprätthåller ÅUF gundläggande konstundervisning i teater och bildkonst för barn och unga genom Åbolands Teaterskola och Åbolands Bildkonstskola Konstila.

Målsättningen med förbundets verksamhet är att via egna satsningar erbjuda föreningarna, samt barn och ungdomar i Åboland en innovativ och kvalitativ fritidssysselsättning. Med andra ord ordnar ÅUF kurser, workshops och evenemang både för unga och andra föreningsaktiva.

Återkommande evenemang som ÅUF arrangerar är bl.a. höstturné i föreningshusen med olika kurser och program för barn, Cityläger för skärgårdsbarn och utbildningar i samband med förbundsmötena. Utöver egna evenemang samarbetar ÅUF med kommunerna och övriga arrangörer kring barn- och ungdomsverksamhet och olika evenemang.

ÅUF:s verksamhet är icke-vinstbringande och finansieringen förutsätter diverse bidrag från fonder och stiftelser utöver statliga och kommunala understöd. ÅUF tillhör centralorganisationen Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU).

Tack till:
          

Stiftelsen Emelie och Rudolf Gesellius fond, William Thurings stiftelse, Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond, European Solidarity Corps ESC, Erasmus+