ÅUF:s STYRELSE 2022

Ordförande:

Mikaela Sundqvist, Skärgårdens Vänner i Rosala-Böle rf
 
Ordinarie styrelsemedlemmar:
Tony Karlsson, Pargas Gaming Community rf (vice ordförande)
Julia Karlsson, Åbolands Brandkårsförbund ÅbBf rf
Stefan Drugg, Föreningen Teaterboulage Yhdistys rf
Dick Lindroth, Iniö Ungdomsförening rf
Annika Lindroos, representant för Åbolands Teaterskolas elever

Alex Sihvonen, Kamratförbundet i Skären rf

Suppleanter:

 


Förbundssekreterare:

Tove Salovaara


Kassör:

Nelli Salonen

Verksamhetsgranskare:
CGR Paul Vikman (ordinarie)
CGR Mika Suoranta (ersättare)

ÅUF:s representanter i FSU:s styrelse 2022

Ordförande: Tony Karlsson

Ordinarie: Mikaela Sundqvist och Stefan Drugg
Suppleanter: Alex Sihvonen och Dick Lindroth