ÅUF:s STYRELSE 2019

Ordförande:

Mikaela Sundqvist, Skärgårdens Vänner i Rosala-Böle rf
 
Ordinarie styrelsemedlemmar:
Tony Karlsson, Pargas Gaming Community rf (vice ordförande)
Camilla Rautanen, Åbolands Brandkårsförbund ÅbBf r.f.
Stefan Drugg, Föreningen Teaterboulage Yhdistys rf
Stefan Lind, Korpo Ungdomsförening r.f.
Erica Helin, Nagu Hembygdsförening r.f.

Alex Sihvonen, Kamratförbundet i Skären r.f

Suppleanter:

Jenny Kaanela


Förbundssekreterare:

Tove Salovaara


Kassör:

Nicole Mattsson

Verksamhetsgranskare:
CGR Paul Vikman (ordinarie)
CGR Vesa Halme (ersättare)

ÅUF:s representant i FSU:s styrelse 2019
Ordinarie: Tony Karlsson
Suppleant: Mikaela Sundqvist