ÅUF:s STYRELSE 2018

Ordförande:

Mikaela Sundqvist, Skärgårdens Vänner i Rosala-Böle rf
 
Ordinarie styrelsemedlemmar:
Tony Karlsson, Pargas Gaming Community rf (vice ordförande)
Camilla Rautanen, Åbolands Brandkårsförbund ÅbBf r.f.
Lotta Liljeström, Skräbböle Ungdomsförening rf
Stefan Drugg, Föreningen Teaterboulage Yhdistys rf
Lotta Granberg, Kimito Ungdomsförening r.f.
Stefan Lind, Korpo Ungdomsförening r.f.

Alex Sihvonen, Kamratförbundet i Skären r.f

Suppleanter:

Janette Laaksonen, De Ungas Vänner på Ålön r.f.
Kristin Mattsson, Nötö Hembygdsförening rf
Axel Rantanen, Pargasmalms Ungdomsförening r.f

Förbundssekreterare:

Nicole Mattsson

Kassör:

Pia Lindén-Lamoureux

Verksamhetsgranskare:
CGR Paul Vikman (ordinarie)
CGR Vesa Halme (ersättare)

ÅUF:s representant i FSU:s styrelse 2017-2018
Ordinarie: Tony Karlsson
Suppleant: Mikaela Sundqvist

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F

 

 

Föredragningslista FST 05/18

Tid: 15.5.2018 kl 18

Plats: ÅUF:s kontor, Fredrikaplanen 1, 21600 Pargas

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

1.      Sammanträdets öppnande och beslutsförhet

2.      Fastställande av föredragningslistan

3.      Protokolljustering

4.      Anmälningsärenden (utdelas på mötet)

5.      Ekonomisk översikt

6.      Personalärenden

7.      Åbolands Teaterskola

8.      Föreningarnas hälsningar

9.      Hälsningar från FSU och/eller landskapsförbunden

10.  Kansliets öppethållningstider

11.  Övriga ärenden

12.  Nästa sammanträde

13.   Mötets avslutande