ÅUF:s STYRELSE 2021

Ordförande:

Mikaela Sundqvist, Skärgårdens Vänner i Rosala-Böle rf
 
Ordinarie styrelsemedlemmar:
Tony Karlsson, Pargas Gaming Community rf (vice ordförande)
Julia Karlsson, Åbolands Brandkårsförbund ÅbBf rf
Stefan Drugg, Föreningen Teaterboulage Yhdistys rf
Dick Lindroth, Iniö Ungdomsförening rf
Jenny Kaanela, Ämnesföreningen Stadga rf
Annika Lindroos, representant för Åbolands Teaterskolas elever

Alex Sihvonen, Kamratförbundet i Skären rf

Suppleanter:

Kia Nyström, De ungas vänner på Ålön rf


Förbundssekreterare:

Tove Salovaara


Kassör:

Nelli Salonen

Verksamhetsgranskare:
CGR Paul Vikman (ordinarie)
CGR Mika Suoranta (ersättare)

ÅUF:s representanter i FSU:s styrelse 2021

Ordförande: Tony Karlsson

Ordinarie: Mikaela Sundqvist och Jenny Kaanela
Suppleanter: Stefan Drugg och Dick Lindroth