ÅUF:s STYRELSE 2024

Ordförande:

Mikaela Sundqvist, Skärgårdens Vänner i Rosala-Böle rf
 
Ordinarie styrelsemedlemmar:
Tony Karlsson, Pargas Gaming Community rf (vice ordförande)
Stefan Drugg, Föreningen Teaterboulage Yhdistys rf
Dick Lindroth, Iniö Ungdomsförening rf
Annika Lindroos, representant för Åbolands Teaterskolas elever
Emilia Lindström, Måka yhdistys rf
Eva Lundström, representant för ÅBS Konstilas elever

Alex Sihvonen, Kamratförbundet i Skären rf

Suppleanter:

Adrian Rantala, Måka yhdistys rf


Förbundssekreterare:

Tove Salovaara


Kassör:

Nelli Salonen

Verksamhetsgranskare:
CGR Paul Vikman (ordinarie)
CGR Mika Suoranta (ersättare)

ÅUF:s representanter i FSU:s styrelse 2024

Ordförande: Tony Karlsson

Ordinarie: Mikaela Sundqvist och Stefan Drugg
Suppleanter: Alex Sihvonen och Dick Lindroth