ÅUF:s STYRELSE 2023

Ordförande:

Mikaela Sundqvist, Skärgårdens Vänner i Rosala-Böle rf
 
Ordinarie styrelsemedlemmar:
Tony Karlsson, Pargas Gaming Community rf (vice ordförande)
Stefan Drugg, Föreningen Teaterboulage Yhdistys rf
Dick Lindroth, Iniö Ungdomsförening rf
Annika Lindroos, representant för Åbolands Teaterskolas elever
Emilia Lindström, Måka yhdistys rf

Alex Sihvonen, Kamratförbundet i Skären rf

Suppleanter:

Julia Karlsson, Åbolands Brandkårsförbund ÅbBf rf


Förbundssekreterare:

Tove Salovaara


Kassör:

Nelli Salonen

Verksamhetsgranskare:
CGR Paul Vikman (ordinarie)
CGR Mika Suoranta (ersättare)

ÅUF:s representanter i FSU:s styrelse 2023

Ordförande: Tony Karlsson

Ordinarie: Mikaela Sundqvist och Stefan Drugg
Suppleanter: Alex Sihvonen och Dick Lindroth