Stöd Åbolands Ungdomsförbund

Åbolands Ungdomsförbunds verksamhet finansieras med bidrag från stat och kommun, understöd från privata fonder och stiftelser samt genom medlems- och deltagaravgifter.

Förbundet tar också tacksamt emot frivilliga donationer. Genom vår verksamhet stöder vi de lokala medlemsföreningarnas verksamhetsförutsättningar samt ordnar och utvecklar barn- och ungdomsverksamheten i Åboland. Genom ett bidrag till vår verksamhet kan du vara med och stöda den lokala föreningsverksamheten samt barn- och ungdomsverksamheten i Åboland.

Genom en testamentdonation kan du vara med och hjälpa oss att fortsätta vårt arbete med att stöda ungdoms- hembygds- och intresseföreningarnas förutsättningar att genomföra kvalitativ verksamhet. Du kan också direkt stöda barn- och ungas fritidssysselsättningar i form av verkstäder, läger och konstundervisning.

Donationer till välgörenhet, även testamentdonationer, är skattefria, vilket innebär att ideella organisationer inte betalar arvsskatt på dem.

Mera information fås av förbundets verksamhetsledare Tove Salovaara