Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf.

Föredragningslista FST 02/17
Tid: Lördag 27.01.2018 kl. 10.30
Plats: Yliopiston ravintola Juvenes, Kalevantie 4, 33100 Tammerfors

Kallade:

Mikaela Sundqvist, ordförande 
Tony Karlsson 
Alex Sihvonen
Camilla Rautanen
Stefan Lind
Lotta Liljeström
Lotta Granberg
Stefan Drugg
Kristin Mattsson
Jeanette Laaksonen
Axel Rantanen

Övriga:

Nicole Mattsson – Tf verksamhetsledare
Pia Lindén-Lamoureux – Vik. verksamhetskoordinator

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Sammanträdets öppnande och beslutsförhet
 2. Fastställande av föredragningslistan
 3. Protokolljustering (Protokoll 1.18)
 4. Val av viceordförande för år 2018
 5. Val av sekreterare och kassör för år 2018
 6. Val av namntecknare för år 2018
 7. Personalens kort- och kontoanvändningsrätt
 8. Fastställande av styrelsens sammankallning
 9. Fastställande av protokolljustering
 10. Anmälningsärenden
 11. Ekonomisk översikt
 12. Vårens verksamhet
 13. Presentation av den nya verksamhetskoordinatorn Pia Lindén-Lamoureux
 14. ÅTS 2018
 15. Föreningarnas hälsningar
 16. Personalens övertider och semestrar
 17. Övriga ärenden (hälsningar från FSU)
 18. Nästa sammanträde
 19. Mötets avslutande

Bilagor​

Protokoll 1

Anmälningaärenden

Likviditetsbudget 2017
Likviditetsbudget 27.1.2018