Infotillfällen

Åbolands Ungdomsförbund ordnar, när behov finns, infotillfällen om aktuella ämnen. Medlemsföreningarna får gärna ta kontakt och beskriva vilken typ av infotillfällen föreningen har behov av.