Infotillfällen

Åbolands Ungdomsförbund ordnar, när behov finns, infotillfällen om akutella ämnen. Medlemsföreningarna får gärna ta kontakt och beskriva vilken typ av infotillfällen föreningen har behov av.

Infotillfälle om föreningsbeskattning

Åbolands Ungdomsförbund ordnade i samarbete med Kimito UF ett infotillfälle om föreningsbeskattning för sina medlemsföreningar och andra intresserade tisdagen den 12.5.2015 kl. 18.00 i föreningshuset Wrethalla, Museivägen 4, 25700 Kimito.

Tillfället inleddes kl. 18.00 med ett anförande av Charlotta Långström från Skatteverket angående föreningsbeskattning. Hon svarade också på frågor som uppstod under kvällens lopp.

Deltagarna var några, men interagerade aktivt och fick svar på samtliga frågor, här en sammanställning på dem:

Vad är skillnaden mellan en ideell förening och en allmännyttig förening?

Begreppet ideell förening används av instanser som föreningsregistret, medan skatteverket beskriver samma typ av förening som allmännyttigt.

Är man tvungen att betala inkomstskatt på en aktielägenhet?

Hyresinkomst av aktielägenhet är skattefri inkomst för en allmännyttig förening, förutsatt att aktielägenheten inte hör till näringsverksamheten.

När måste man betala skatt på fastighetsinkomst?

Fastighetsinkomst utgör skattepliktig inkomst för en allmännyttig förening om en fastighet (eller del av den) är i annat än allmänt eller allmännyttigt bruk. Skatteprocenten för en allmännyttig förenings fastighetsinkomst är 7,93% år 2015 (7,67% år 2014). Om mer än hälften av fastigheten används för egen näringsverksamhet, utgör inkomsten skattepliktig näringsinkomst.

Vad räknas som näringsinkomst?

Bedömning av vad som är näringsverksamhet görs alltid från fall till fall och med hänsyn till omständigheterna i sin helhet. Kännetecken för näringsverksamhet är bland annat att verksamheten gäller sedvanliga produkter, är kontinuerlig, konkurrens, man använder gängse marknadspris, omfattande verksamhet, strävan efter vinst osv. Motsatta faktorer talar i sin tur för att verksamheten inte är näringsverksamhet.Som näringsverksamhet för en allmännyttig förening räknas vanligen inte t.ex. en danstillställning och servering/försäljning av t.ex. korv i samband med denna.

Hur länge är skatteförvaltningens utlåtanden i kraft?

Ett beslut eller utlåtande gäller tills ett nytt beslut görs eller någon förändring sker, men kan också gälla för en viss tid. Förändringar i verksamheten bör meddelas så fort som möjligt. Om t.ex. föreningens omsättning ett år stiger över 8500 euro och föreningen blir mervärdesskatteskyldig måste de också anmäla då den mervärdesskattepliktiga verksamheten upphör. Från och med den 1.1.2016 kommer denna gräns att höjas till 10 000 euro.

Är man tvungen att betala mervärdesskatt för lotterier?

Moms betalas inte för lotterier. Inkomst av lotteri är i princip skattefri i inkomstbeskattningen, men föreningen beskattas enligt lotteriskattelagen för verkställigheten av lotterier. Då det gäller t.ex. varulotterier, behöver lotteriskatt inte betalas om varulotteriets avkastning är mindre än 3333,33 euro.

Måste man ha en kassaapparat för att skriva ut kvitto till kunder eller t.ex. torgbordsförsäljare?

Svaret är nej, kvittot kan skrivas för hand, så länge det framgår vilka parter det gäller, tidpunkt oh plats samt summa.

Måste alla föreningar fylla i skattedeklarationen?

Alla föreningar, även de som erhåller skattelättnader, bör årligen fylla i skattedeklarationen inom fyra månader efter att verksamhetsåret avslutats, dvs. vanligtvis den 30.4 om verksamhetsåret följer kalenderåret. Skatteverket meddelar föreningarna om de saknar uppgifter eller vilka uppgifter de behöver.

Om skatteverket granskar föreningens verksamhet och ekonomi, hur gamla dokument kan de kräva?

Kraven varierar från fall till fall, men kvitton och verifikat ska vanligen sparas i sex år efter skatteårets slut.