Anmälningsblankett: Tilläggsutbildning för ordningsvakter i användning av maktmedel

ÅUF ordnar i samarbete med Kimito Ungdomsförening en Tilläggsutbildning för ordningsvakter i användning av maktmedel den 4-5.5.2019 kl 10-17 i föreningshuset Wrethalla. Som ledare fungerar Mikael Gebala, som fått mycket god feed-back från tidigare kurser. Utbildningen omfattar 16 undervisningstimmar på 45 minuter.

Utbldningen kostar 75 euro för medlemmar i ÅUF:s medlemsföreningar. Övriga erlägger en avgift på 90 euro. I priset ingår undervisning och kompendium, men polisen uppbär en avgift på 38 euro för ändring av godkännande som ordningsvakt (inklusive det nya ordningsvaktskortet). Polisen kan kräva att det finns en eller flera ordningsvakter med tilläggsutbildning i maktmedel för vissa tillställningar, vilket är orsaken att vi ordnar kursen.

Mera information om kursen får du av personalen på auf(at)auf.fi, 044 3077 407.

KURSEN ÄR FULLBOKAD

Vi behöver dina kontaktuppgifter för att informera om kursen och använder dem också vid fakturering, om du själv betalar för ditt deltagande (delvis eller helt).

Wrethalla har ett välutrustat kök där du kan värma din egen lunch under kursens gång. Du får gärna meddela matallergier/dieter, så vet vi vad som passar som tilltugg till kaffe/te.

Kursen ordnas med stöd av Svenska Folkskolans Vänner.