Repetitionskurs för ordningsvakter

ÅUF ordnar grund- och repetitionskurser för ordningsvakter enligt efterfrågan. Var gärna i kontakt direkt med verksamhetsledaren ifall ni har behov av en kurs. Som ledare för kursen fungerar Mikael Gebala, som fått mycket god feed-back från tidigare kurser. Grundkursen omfattar 40 undervisningstimmar och repetitionskursen 8 undervisningstimmar på 45 minuter.

 

Kursen består av såväl teori som fysisk övning. Kursen följer inrikesministeriets kursprogram, vilken förutsätts för att polisen ska bevilja ordningsvaktskort. Kortet ger rätt att fungera som ordningsvakt vid olika sammankomster. En ordningsvakt godkänns för högst 5 år i sänder av polisinrättningen på ordningsvaktens hemort. Den som godkänns som ordningsvakt får ett ordningsvaktskort som alltid ska kunna visas upp under tjänstgöring. Kortet erhålls genom ansökan om godkännande som ordningsvakt av polisen. Tidsbeställning för anhållan om ordningsvaktskort kan göras via poliisi.fi/ajanvaraus

När ska jag gå repetitionskurs?

Om du har gått grundkursen efter 1.3.2007 behöver du inte gå om grundkursen utan kan när som helst förnya ditt kort genom att gå repetitionskurs (8h). Intyget från repetitionskursen är i kraft 6 månader så inom den tiden ska du ansöka om att förnya ditt kort. Du kan gå repetitionskursen tidigast 6 månader före ditt kort löper ut.

Om du har gått grundkursen före 1.3.2007 måste du gå repetitionskursen innan ditt gamla kort går ut. Om kortet hunnit gå ut bör du gå om grundkursen (40h).

För medlemmar (i ÅUF:s medlemsföreningar, t.ex. KUF) är priset för repetitionskursen 60 €/person (övriga 75 €/person). I kurspriset ingår kursmaterial (finns även elektroniskt på poliisi.fi) men polisen uppbär en avgift på 48 €/person för godkännande som ordningsvakt. Dessutom ska ett högst 6 månader gammalt foto bifogas ansökan om godkännande som ordningsvakt. ÅUF står för kaffeserveringen, men lunchen bekostar deltagarna själva.

Mera information om kurserna får du av personalen på auf(at)auf.fi, 045 8957353.

Vi behöver dina kontaktuppgifter för att informera om kursen och använder dem också vid fakturering, om du själv betalar för ditt deltagande (delvis eller helt). Räkningen betalas i en rat och fakturering sker inom två veckor efter kursen.

Vi råder våra deltagare att ta med egen lunch, möjlighet till uppvärming finns i lokalen. Du får gärna meddela matallergier/dieter, så vet vi vad som passar som tilltugg till kaffe/te.

Kurserna ordnas med stöd av Svenska Folkskolans Vänner.

Bindande anmälan via blanketten nedan. OBS! Bara 10 platser / kurs.

Deltar i följande kurs (obligatorisk närvaro hela kursen):
Betalar föreningen för ditt deltagande?
Deltagaren tillåter att ÅUF publicerar bilder från kursen
Skriv siffran 2 med bokstäver: