Grundkurs för ordningsvakter

Grundkurskurs för ordningsvakter ordnas som hybridkurs med kursstart torsdagen den 15.9 kl. 17.00 på distans. Kursen är 40 undervisningstimmar (á 45min) och omfattar både teori och fysiska övningar. Under hybridkursen fastslås de resterande kursdagarna tillsammans med deltagarna under den inledande träffen. Kursledare är Mikael Gebala. Kursen förutsätter obligatorisk närvaro under alla kursdagar. Anmälning via nedanstående blankett senast den 11.9.2022.

Kurserna består av såväl teori som fysisk övning. Kurserna följer inrikesministeriets kursprogram, vilket förutsätts för att polisen ska bevilja ordningsvaktskort. Kortet ger rätt att fungera som ordningsvakt vid olika sammankomster. En ordningsvakt godkänns för högst 5 år i sänder av polisinrättningen på ordningsvaktens hemort. Den som godkänns som ordningsvakt får ett ordningsvaktskort som alltid ska kunna visas upp under tjänstgöring. Kortet erhålls genom ansökan om godkännande som ordningsvakt av polisen. Tidsbeställning för anhållan om ordningsvaktskort kan göras via poliisi.fi/ajanvaraus

När ska jag gå repetitionskurs?

Om du har gått grundkursen efter 1.3.2007 behöver du inte gå om grundkursen utan kan när som helst förnya ditt kort genom att gå repetitionskurs (8h). Intyget från repetitionskursen är i kraft 6 månader så inom den tiden ska du ansöka om att förnya ditt kort. Du kan gå repetitionskursen tidigast 6 månader före ditt kort löper ut.

Om du har gått grundkursen före 1.3.2007 måste du gå repetitionskursen innan ditt gamla kort går ut. Om kortet hunnit gå ut bör du gå om grundkursen (40h).

Vad kostar kursen?

För medlemmar (i ÅUF:s medlemsföreningar, t.ex. KUF) är priset för grundkursen 150 €/person (övriga 180 €/person). Priset för repetitionskursen är 65€/person för medlemmar och 80€/person för övriga. I kurspriset ingår kursmaterial (finns även elektroniskt på poliisi.fi) men polisen uppbär en avgift på 48 €/person för godkännande som ordningsvakt. Dessutom ska ett högst 6 månader gammalt foto bifogas ansökan om godkännande som ordningsvakt. ÅUF står för kaffeserveringen, men lunchen bekostar deltagarna själva.

Mera information om kurserna får du av personalen på auf(at)auf.fi, 045 8957353.

Vi behöver dina kontaktuppgifter för att informera om kursen och använder dem också vid fakturering, om du själv betalar för ditt deltagande (delvis eller helt). Räkningen betalas i en rat och fakturering sker inom två veckor efter kursen.

Vi råder våra deltagare att ta med egen lunch, möjlighet till uppvärming finns i lokalen. Du får gärna meddela matallergier/dieter, så vet vi vad som passar som tilltugg till kaffe/te.

Kurserna ordnas med stöd av Svenska Folkskolans Vänner.

Bindande anmälan via blanketten nedan. OBS! Bara 10 platser / kurs.

Deltar i följande kurs (obligatorisk närvaro hela kursen):
Betalar föreningen för ditt deltagande?
Deltagaren tillåter att ÅUF publicerar bilder från kursen
Skriv siffran 6 med bokstäver: